škola.tkcg.cz, z.s.

Miluji okamžiky, kdy stojím před více či méně početným publikem, které se (dobrovolně nebo povinně) sešlo, aby se něco nového dozvědělo. Jasně, uvědomuji si, že někteří, už když přicházejí, vědí, že je vlastně všechno špatně. Ale ze zkušeností vím, že obvykle se najde i dost těch, kteří o to, co chci sdělit, mají zájem. A pak mám vyhráno.

TK Consulting Group

Abych mohl co nejefektivněji pracovat na nových školeních, dohodl jsem se s obchodními přáteli, že pro jejich pracovníky a klienty zorganizuji vzdělávací aktivity zaměřené na oblasti, ke kterým mám blízko. Byť jsem nikdy neabsolvoval (ach, jak jsem se při výběru vysoké školy nechal zmýlit) ani jeden semestr „na právech“, baví mě pracovat s tématy, která mají s legislativou a právem docela dost společného (asi nejvíc se tomu momentálně blíží problematika skrývající se pod pojmem Governance, Risk & Compliance nebo stále populární GDPR).

projektový tým

Zdroj: Pixabay.com

Spolek škola.tkcg.cz vznikl z jednoduchého důvodu: Zastřešuje veškeré vzdělávací aktivity, které jsme se s kolegy rozhodli zrealizovat. Nechci si hrát na odborníka na vzdělávání – to rád přenechám skutečným pedagogům – naším cílem je nabízet co nejkomplexnější vzdělávací programy, které pokryjí vybraná témata do detailu.

A protože se historie tohoto projektu „píše“ jen několik týdnů, mohu prezentovat pouze školení, která jsem připravil sám:

  • Ochrana osobních údajů, aneb zákon o zpracování osobních údajů v praxi;
  • Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.