Správci bytů ve Vídni vymažou jmenovky u zvonků. Musí!

Správce městských bytů ve Vídni se chystá udělat poměrně zásadní krok. Jmenovky u zvonků nahradí anonymními čísly. Soukromí pronajímatelé budou brzy následovat. Alespoň to vyplývá z článku Vídeň kvůli GDPR smaže jména na 220 tisících zvonků. Předchází miliardovému postihu, který uveřejnil server Euro.cz.

Důvodem k tomuto rozhodnutí byla stížnost jednoho z nájemníků. Společnost Wiener Wohnen, která byty spravuje, si pro jistotu ověřila na magistrátním odboru pro ochranu osobních údajů, zda jsou stávající jmenovky v souladu s GDPR. A odpověď ji asi úplně nepotěšila.

Jediným reálným způsobem, jak literu obecného nařízení o ochraně osobních údajů naplnit, je chystaná změna. Jména nahradí čísla bytů. Sami nájemníci samozřejmě mohou jména ke zvonkům znovu přidat. Správce bytů to ovšem – tak jako dosud – udělat nesmí.

Výše uvedené se samozřejmě vztahuje i na soukromé pronajímatele bytů. Pokud by nezareagovali na výzvu k odstranění jmenovky, může se nájemník dožadovat odškodného. To údajně činí až 1 000 eur.

Na celém případu je asi nejzajímavější úplně něco jiného. Podle organizace ARGE Daten, která se zabývá ochranou osobních údajů, platí povinnost anonymizovat jmenovky na zvoncích v rakouské legislativě už od roku 1980. GDPR pouze umožnilo podobné prohřešky sankcionovat.

Pro české správce bytového fondu z uvedeného vyplývá jedno důležité doporučení: Pokud vás nájemník požádá o anonymizaci jmenovky u zvonku nebo třeba na poštovní schránce, vyhovte mu. Je totiž velmi pravděpodobné, že pokud by si stěžoval u Úřadu pro ochranu osobních údajů, dojde ke stejnému výsledku. Jméno nájemníka není pro identifikaci bytu nezbytně nutné.

Psáno pro server Služby pro města a obce.