Přání k Vánocům nebo Novému roku jsou podle ÚOOÚ obchodním sdělením. Co to znamená?

Přípitek

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) průběžně vydává stanoviska k nejrůznějším tématům. Stejnou formou se také vyjadřuje k dotazům. Ve všech případech přitom platí, že oficiální názory Úřadu mají závazný charakter. Proto určitě nedoporučuji spoléhat se na shovívavost kontrolorů. Tam, kde je jasné stanovisko, není dost dobře možné se vymlouvat.

Dotaz

Jsou obchodním sdělením přání k svátkům (např. Vánoce, Nový rok apod.) zasílané prostřednictvím SMS zpráv či e-mailu zákazníkům?

Odpověď

Ano, takováto přání jsou považována za sdělení směřující k přímé či nepřímé podpoře image podnikatele, a tedy za obchodní sdělení ve smyslu § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb. Navíc účelem tohoto zákona je omezení obtěžujících forem elektronické komunikace, kam zasílání těchto typů zpráv nepochybně patří.

Za nepřímou podporu zboží, služeb a image podniku lze dále považovat například zprávy obsahující přání k narozeninám nebo zprávy, které se tváří jako, že jsou zaslané od „kamarádů“, přičemž obsahují odkazy na internetové stránky e-shopu, bannery nebo obsahují představení firmy (podniku). Můžeme sem zařadit také zprávy obsahující různé uživatelské recenze, hodnocení nákupů (případně žádosti o takové recenze či hodnocení), nebo zprávy obsahující žádost o souhlas se zasíláním obchodních sdělení apod.

Komentář

Obchodní sdělení, resp. sdělení směřující k přímé či nepřímé podpoře image podnikatele vyžaduje souhlas Subjektu údajů, tedy fyzické osoby, jež je adresátem tohoto sdělení. V případě, že si dotčený člověk bude na chování odesílatele stěžovat, a ten v nejkratším možném termínu nesjedná nápravu, může dojít na sankce.

Bez souhlasu se zpracováním osobních údajů nelze osobní údaje využívat pro obchodní účely. Existuje jediná výjimka. Obchodní sdělení, která nabízejí produkty přímo související s dříve zakoupeným zbožím (nebo službami). V tomto případě přitom platí, že zákazník musí dostat možnost se z mailingového seznamu jednoduše odhlásit.

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů