Prezentace z konference Komory pojišťovacích zprostředkovatelů

xaveris

Komplexní služby pro malé a střední pojišťovací zprostředkovatele, které zahrnují informační systém, aplikaci pro tvorbu záznamů z jednání, právní služby a další podporu, která uživatelům výrazně usnadní život a zbaví je nutnosti studovat legislativu a nastavovat procesy tak, aby vše fungovalo podle pravidel.

Před 40 měsíci jsme se rozhodli, že usnadníme práci všem pojišťovákům: zajistíme plnění legislativních požadavků, zjednodušíme administrativu a zefektivníme kontrolu. A tak vznikl informační systém xaveris. Vývojový tým, který za tu dobu vznikl, garantuje nejen profesionální ICT servis, ale také rozsáhlé znalosti v legislativní oblasti a procesním řízení.

Proč xaveris?

Proč xaveris?

xaveris usnadňuje práci pojišťovákům a zajišťuje soulad s platnou legislativou. Stačí k tomu jediné: Dodržovat pravidla a respektovat upozornění na nedostatky. Aplikace a služby xaveris jsou určeny primárně pro malé a střední firmy. Naším cílem je poskytnout pojišťovákům čas na jejich práci, tedy na pojišťování.

Dodržování pravidel, postupů a zásad nelze opomíjet. Proto se naše komplexní nabídka zaměřuje na pět hlavních oblastí: Legislativu, procesy, vzdělávání, péči o zákazníka a kontrolu.

Stačí málo a můžete ušetřit spoustu času i energie. Přitom budete mít jistotu, že všechno probíhá, jak má a případné kontroly ve vaší práci nenajdou důvod k výtkám.

Legislativa

Seznam zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a směrnic, které nějakým způsobem ovlivňují práci pojišťováků je hodně dlouhý. Česká národní banka navíc přidává ještě své věstníky a benchmarky. Pokud byste měli veškerou legislativu znát, pravděpodobně byste větší část svého času strávili jejich studiem.

xaveris veškerou platnou legislativu zohledňuje a garantuje tak, že všechny činnosti prováděné v systému xaveris budou realizovány v souladu s legislativou. Navíc xaveris obsahuje povinné informace (například o zpracování osobních údajů).

Procesy

Každý proces, který souvisí s prací pojišťováka, by měl za všech okolností probíhat v souladu s platnou legislativou. Aby bylo jisté, že je vše v pořádku, je více než vhodné záznam průběhu a výsledek uchovat v nezpochybnitelné podobě. Ideálně včetně potvrzení od klienta, že vše proběhlo tak, jak vyplývá ze záznamu.

Výtky kontrolních orgánů či spory s klienty se nejlépe řeší v situaci, kdy pojišťovák může doložit, že to, co tvrdí, je pravda. A právě to garantují vnitřní mechanismy aplikací xaveris. Každý jednotlivý úkon se zaznamenává a nakonec klient vše elektronickou cestou potvrdí.

Vzdělávání

Platná legislativa definuje hned několik oblastí, ve kterých musí každý pojišťovák absolvovat po

vinná školení. Záznamy o účasti je třeba evidovat. A to včetně potvrzení o absolvování ze strany podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, za jehož proškolení odpovídá pojišťovací zprostředkovatel.

Jednotlivé firmy mohou navíc nabízet doškolování v odborných znalostech nebo měkkých dovednostech. xaveris kompletně zastřešuje agendu vzdělávání a upozorňuje na potřebu absolvovat kurz u konkrétního pojišťováka.

Péče o zákazníka

xaveris péči o zákazníka nezajistí, ale určitě v této oblasti významně pomůže. Klientský přístup ke kompletnímu přehledu pojistných smluv a dalších dokumentů je jenom začátek. xaveris také hlídá výročí smluv. Prostřednictvím srovnávačů umožňuje ověřit, zda platná smlouva nabízí ty nejlepší podmínky v souladu s cíli, potřebami a požadavky klienta. Upozorňuje na narozeniny a další významné dny.

Zapomenout nesmíme také na řešení pojistných událostí vč. zajištění služeb likvidátora (na základě plné moci od klienta). xaveris pro tyto účely obsahuje modul likvidace pojistných událostí, který klientovi poskytuje plný informační servis až do vyřešení celé záležitosti.

Kontrola

Kontrola musí být. I když to možná nezní úplně pozitivně, bez alespoň namátkové kontroly se neobejde žádná organizace. A pro distribuci pojištění to platí dvojnásob. Naší snahou je maximálně tuto činnost zjednodušit. Aplikace xaveris proto řadu kontrolních mechanismů přímo obsahují a pokud jejich uživatelé dodržují požadavky a respektují pravidla, potřeba kontroly se výrazně snižuje.

xaveris AnPo / CRM

xaveris, to nejsou jen informační systémy. Patří sem také množství služeb, které významně usnadňují fungování makléřských společností i samostatných pojišťovacích zprostředkovatelů. A právě zjednodušení administrativních činností a současně zajištění dodržování povinností vyplývajících z platné legislativy je naší hlavní ambicí.

xaveris CRM

Přílohy